تبلیغات
از همه چی از همه رنگ - نمونه سوال سوم انسانی - فلسفه و منطق
 
از همه چی از همه رنگ
 
 
چهارشنبه 31 خرداد 1391 :: نویسنده : مینا یوسفی

فلسفه

1-مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام ببرید. 4 مورد    1نمره

 

2- هر کدام از مباحث زیر در چه شاخه ای از فلسفه علوم انسانی مورد بحث قرار می گیرد؟   1 نمره

الف- تبین عقلانی ارزشها                                 

ب-  تبیین عقلانی نوع حکومت

ج- تبیین عقلانی آزاد یا مجبور بودن انسان در نظام اجتماعی    

د- تبیین عقلانی زیبایی ها وزشتی ها

3- نگاه فلسفی چگونه نگاهی است ؟ 5/ نمره

 

4- مهم ترین مصداق فلسفه چیست؟    5/  نمره

 

5- جمله زیر را کامل کنید   1 نمره

تاریخ نگاران فلسفه می گویند تاملات بشری پیرامون هستی از ابتدا با ..............همراه بوده است وبه زبان ...........رمز بیان شده و سرچشمه اندیشه راز گونه بشر که صبغه مابعد الطبیعی دارد ،باید در میان .............مردم ..............جستجوکرد.

 

6- سوفیست در ابتدا چه معنایی داشت و اکنون چه معنایی دارد؟   1 نمره

 

7- سوفسطاییان چه نقشی در رشد فلسفه داشته اند ؟   1 نمره

 

8- مابعدالطبیعه را تعریف کنید ؟    1نمره

 

9 - تفاوت اعتقادات پروتاگوراس  و  گرگیاس در مورد حقیقت را بنویسید.   1 نمره

 

10- باتوجه به زندگی نامه سقراط حکیم به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.    75 / نمره

الف- رابطه ثروت و فضیلت در اندیشه سقراط چگونه است.

ب- سقراط به چه اتهاماتی در دادگاه محاکمه شد.

ج- سقراط وظیفه قاضی و متهم را چگونه بیان می کند؟


منطق

الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.     2 نمره

1- مقصود از نطق ،تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی پیدا می کند.

2- ارسطو ابداع کننده علم منطق است و او بود که علم منطق را تدوین کرد.

3- اگر بخواهیم به چیستی یک مفهوم برسیم درباره آن استدلال می کنیم.

4- مفهوم کلی قابلیت صدق بر افراد متعدد را ندارد و افراد متعددی در عالم خارج دارد.

5- مفهوم ذاتی برای ذات علت نمی خواهد.

6-از اجتماع نوع و فصل یک جنس پدید می آید.

7- قضیه حملی از دو قسمت مقدم و تالی تشکیل شده است.

8- در قضیه شرطی مانعه الخلو صدق هر دو طرف محال است.

ب)به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید.     2 نمره

1- مهم ترین فعالیت روح چیست؟

2- هدف منطق چیست ؟

3- چه مفاهیمی در تعریف قابل استفاده نیستند؟

4- مفاهیم سازنده و تشکیل دهنده و هویت بخش یک مفهوم را چه می نامند؟

5- مفاهیم ذاتی که مشترک میان چند ذات است چه نامیده می شود؟

6-تعریفی که ازجنس بعید وفصل تشکیل شده است چه نامیده می شود؟

7- قضیه ای که موضوع آن یک شخص یا یک شیی خاص باشد چه نامیده می شود؟

8- قضیه ای که درآن حکم به انفصال دو یا چند نسبت حکم شده است،چیست؟

ج)جاهای خالی را با گزینه های مناسب تکمیل کنید.      5/1 نمره

معرف-معرف-تصور جزیی- تصدیق- ذاتی- منطق- تصورکلی- عرضی

1- عواملی که باعث تسریع و بهبود و یا نارسایی فکر می شود مربوط به………. هستند.

2-در………..یک حکم یا قضاوت موجود است.

3- مجموعه کلمات معلومی که کنار هم گذاشته می شود تا یک مجهول را روشن کند ……….نامیده می شود.

4- ………..فقط یک مصداق در خارج دارد.

5- هیچ مفهوم ………….نیست که مقدم بر مفهوم …………درک گردد.

د)سوالات تشریحی و تشخیصی:  

1- هر کدام از مفاهیم زیر تصورند یا تصدیق؟75/ نمره

مثلث            او از تهران می آید                      محمد امین                 

2- دو مورد از شرایط تعریف را نام ببرید.   5/ نمره

 

3- تصورات جزیی را در مثال زیر مشخص کنید؟ دو مورد    5/  نمره

امام حسین (ع)سالار شهیدان است که با جان فشانی و ایثار توانست به همراه عزیزانش خصوصا حضرت عباس (ع) و حضرت زینب (س) نهال اسلام را مستحکم نماید.

 

4- فصل را تعریف کنید.  5/   نمره

 

5- در مثالهای زیر جنس قریب و بعید را مشخص کنید.    1 نمره

- جسم نامی برای انسان                                   - شکل برای جسم

- جسم برای حیوان                                          - جوهر برای جسم

6- اقسام تعریف درمثال های را مشخص کنید.   5/ نمره

شکل سه ضلعی در تعریف مثلث

جسم نامی ضاحک در تعریف انسان

7- اقسام قضیه را در مثالهای زیر مشخص کنید . 5/  نمره

هر گاه شخصی مسلمان شود موحد است.

علی(ع)پیشوای شیعیان است

8- برای اقسام قضیه شرطیه منفصل.(حقیقیه – مانعه الجمع – مانعه الرفع) هر کدام یک مثال  بیاورید . 5 /1  نمره

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نوشین زمردزاده
جستجو

آمار وبلاگ