تبلیغات
از همه چی از همه رنگ - نمونه سوال سوم انسانی - تاریخ ایران و جهان 2
 
از همه چی از همه رنگ
 
 
1) كزینه صحیح را اانتخاب نمایید .

امتیاز خرید و فروش تنباکو زمان کدام شاه قاجار به بیگانگان واگذار شد

الف :مظفرالدین شاه ب:ناصر الدین شاه       د:محمد علی شاه        ه:فتحعلی شاه

کدام یک از روزنامه های دولتی عصر قاجار نمی باشد.

الف :وقایع اتفاقیه ب: شرف     ج:وقایع دار الخلافه       د:تربیت  


2 ) جاهای خالی را کامل نمایید

رهبر فداییان اسلام -------------------------نام داشت .

تا رسیدن احمد شاه به سن قانونی ------------------------به عنوان نائب السلطنه انتخاب شد.  


3 ) به سوالات زیر پاسخ دهید.

ا- اقدامات امیر کبیر را بنویسید 2مورد؟0.5

2- خواسته های مهاجران در مهاجرت کبری را بنویسید.3مورد؟1.5

3 - علت مخالفت روسها را با نهضت مشروطه بنویسید.3مورد؟1.5

4- چرا با وجود بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول ایران مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت؟1.5

5- قرارداد 1919 بین چه کشورهایی بسته شد و محتوای آن چه بود؟1.5

6- رضا خان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟0.5

7- درباره شیخ خزعل چه می دانید.؟1

8- اولین نشانه علنی و آشکار رضا شاه به شعایر و ارزشهای مذهبی چه بود؟1.5

9- علت اشغال ایران را در جنگ جهانی دوم بنویسید.؟1.5

10- سیاست موازنه منفی به چه معنی است.؟0.5

11- رزم آرا که بود و برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت چه کرد.؟1.5

12- چه عواملی موجب شد که مصدق در دوره دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند.؟-1.5

13- عوامل شکل گیری کودتای 28 مرداد را نام ببرید.؟.5

14- انحلال مجلس توسط مصدق چه پیامدی برای دولت او به دنبال داشت .؟1

15- اهمیت تاسیس ساواک از دیدگاه آمریکا را بنویسید.؟1

16- سیاست کندی رئیس جمهور آمریکا در برابرکشورهای توسعه نیافته جهان سوم و خاور میانه چه بود .؟1

4 ) کدام یک از گزینه های زیر از برنامه های پطر برای قدرتمند ساختن روسیه نبود ؟
الف ) تجهیز ارتش روسیه ب ) دست یابی به آب های گرم و ازاد
ج ) رسمی کردن مذهب پروتستان د ) گسترش تجارت و غربی کردن روسیه

5 ) در انقلاب کبیر فرانسه هدف کدام گروه استقرار مسالمت آمیز جمهوری بود ؟
الف ) ژاکوبن ها ب ) ژیروندن ها ج ) اعتدالیون د ) هواداران لویی شانزدهم

6 ) پیشنهاد تشکیل جامعه ملل در کنفرانس ورسای توسط کدام یک از شخصیت های زیر صورت گرفت ؟
الف ) ویلسون ب) چرچیل ج ) استالین د ) روزولت

7 ) شورای کارگران و کشاورزان در حکومت کمونیستی را چه می نامیدند ؟
الف ) کالخوز ب ) نپ ج ) ساویت د )گلاسنوست

8 )  کدام پادشاه عثمانی اداره مکه و مدینه را به دست گرفت و خود را خلیفه مسلمانان خواند ؟
الف ) سلطان محمد فاتح ب ) سلطان سلیم ج) سلطان سلیمان باشکوه د ) سلطان عبدالحمید

9 ) اولین موضوعی كه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد، كدام است؟
الف) شكایت ایران از شوروی ب) شكایت ایران ازآمریكا
ج)تخلیه‌ی‌آذربایجان د)الف وج

10 ) چه عاملی در تضعیف فرانسه در آخرین سال های حكومت لویی چهاردهم مؤثر بود؟
الف ) اقدامات ریشیلیو ب) ادعای الهی بودن سلطنت
ج ) سیاست آزادی مذهبی د ) لغو فرمان نانت

11 ) چه كسی اولین و آخرین جمهوری را در انگلستان تأسیس كرد؟
الف)سن توماس مور ب)كرامول ج)فرانسیس بیكن د) دانتون

12 )  كدام كشور با پیشروی در متصرفات اتریش به یكی از كشور های بزرگ اروپا در قرن هجدهم تبدیل شد؟
الف) روسیه ب) پروس ج) عثمانی د) فرانسه

13 ) چه عاملی موجب نارضایتی «طبقه متوسط» در آستانه انقلاب فرانسه بود؟
الف) بسیار فقیر بودند ب) در سیاست كشور سهم نداشتند
ج) جهل و فساد آنان د) مالكیت اراضی شان به خطر افتاد

14 ) خط دفاعی آلمان در مقابل خط دفاعی فرانسه را چه می نامیدند؟
الف) ماژینو ب) سار ج) كروپ د) زیگفرید

15 ) لقب «دوچه» به معنای پیشوا لقب كدام یك از اشخاص زیر بود؟
الف) هیتلر ب) لنین ج) موسولینی د) مازینی

16 ) صحیح یا غلط بودن عبارات تاریخی زیر را مشخص كنید:
موسولینی روزنامه نگاری بود که از نارضایتی مردم ایتالیا استفاده کرد و حزب «فاشیسم » را تشکیل داد .
بوئرها قبایل سیاه پوست افریقایی بودند که در جنوب افریقا در برا بر انگلیسی ها مقارمت کردند
مارتین فروش آمرزش گناهان را در آلمان تبلیغ می کرد و طرفدار پاپ بود.
انقلاب صنعتی ابتدا از ایالات متحده آمریكا شروع شد و سپس در كشورهای اروپایی گسترش یافت.

17 ) برای هر یک از تعاریف پاسخ صحیح را از میان مفاهیم ارائه شده انتخاب نموده و در مستطیل مقابل‌آن بنویسید.
سلطان محمد فاتح – ابراهام لینکن – بیسمارک – امیرعبدالقادر – سلیمان قانونی – گاریبالدی
- جنگ های انفصال امریکا در زمان او انجام شد ………………..
- رهبر و فرمانده نیروی آزادیخواه الجزایر …………….
- یکی از رهبران استقلالی طلبان ایتالیا . ………………….
- سلطان عثمانی که به حیات سیاسی امپراتوری بیزانس پایان داد ………………...


سوالات تشریحی

1 )شیوه ی « استعمار نو» را به كوتاهی (دو سطر) بنویسید.

2 )انگلیسی ها برای حفظ هند به عنوان قلب مستعمراتشان، چه اقداماتی را انجام دادند.(ذكر 2 مورد كافی‌است)

3 )مهم ترین موسسات وابسته به سازمان ملل را بنویسید

4 ) سرا ن متفقین در كنفرانس صلح ورسای در مورد آلمان چه تصمیماتی گرفتند؟

5 )سه مور داز عوامل عقب ماندگی وانحطاط عثمانی رابنویسید.

6 )قهرمان جنبش استقلال طلبی مردم آمریكای لاتین كه بود؟ دومورد از اقدامات وی را بنویسید

7 )تهاجم استعمار گران محمد علی پاشارا متوجه چه نكات اساسی نمود؟





نوع مطلب :
برچسب ها :




درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : نوشین زمردزاده
جستجو

آمار وبلاگ