تبلیغات
از همه چی از همه رنگ - نمونه سوال دوم انسانی - تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
 
از همه چی از همه رنگ
 
 

1 خط میخی را ایرانیان در چه دوره ای بکار می بردند ؟ ( 25/0 )

2 – تاریخ سیستان نخستین شاعر پارسی گوی را چه کسی معرفی می کند ؟ ( 25/0 )

3 – سبک خاص رودکی در شعر چیست ؟ ( 25/0 )

4 – آفرین نامه اثر کیست ؟ ( 25/0 )

5 – چرا کسایی را نقاش چیره دست طبیعت گفته اند ؟ ( 5/0 )

6 – ویژگی نثر ترجمه تفسیر طبری را بنویسید . ( 5/0 )

7 – دقیقی چه دینی داشت ؟ و اثر جاوید او را فقط نام ببرید . ( 5/0 )

8 – منوچهری برای جلب حمایت عنصری چه قصیده ای را سرود ؟ ( 5/0 )

9 – ناصر خسرو سر انجام چه محلی را برای اقامت دائم خود برگزید ؟ ( 25/0 )

10- قابوس نامه اثر کیست و موضوع آن چیست ؟ ( 5/0 )

11 – تفسیر سور آبادی را چه کسی تالیف نمود ؟ ( 25/0 )

12 – از ویژگی های سبک عراقی فقط دو مورد را بنویسید . ( 1 )

13 – به کدام یک از شاعران ، خلاق المعانی گفته شد ؟ و چرا ؟ ( 1 )

14 – کدامیک از آثار عین القضات حاوی آرای صوفیانه او می باشد ؟ و بنویسید سمک عیار دارای چه موضوعی است

15 – المعجم اثر کیست ؟ چند بخش بوده توضیح دهید . ( 1 )

16 – محمد بن منور کتاب خود را به چند باب تقسیم نموده ؟ و باب دوم آن به چه چیزی اختصاص دارد ؟ ( 1 )

17 – کلیله و دمنه دارای چگونه نثری بوده است ؟ ( 1 )

18 – کارنامه بلخ اثر کدام شاعر است ؟ و نام دیگر آن چیست ؟ ( 5/0 )

19 – رباعی خیام حاوی چه موضوعاتی است ؟ ( 75/0 )

20 – خاقانی در آغاز چه تخلصی داشت ؟ و سبک خاص شاعری او را بنویسید . ( 25/1 )

21 – منظور عطار از به کار بردن واژه های « مرغان » و « سی مرغ » در مثنوی او چیست ؟ ( 5/0 )

22 – فیه ما فیه اثر کیست و محتوای آن چیست ؟ ( 1 )

23 – غزلیات سعدی چند بخش بوده آنها را فقط نام ببرید . ( 1 )

24 – اثر معروف ارسطو چیست ؟ ( 25/0 )

25 – مشهورترین شاعر انگلیسی که بهشت گمشده را نوشت کیست ؟ ( 25/0 )

26 – بزرگترین شاعر کلاسیک فرانسه کیست ؟ ( 25/0 )

27 – کشف و شهود اصل مهم کدامیک از مکتب هاست ؟ ( 25/0 )

28 – رئالیسم تحت چه عواملی به وجود آمده است ؟ توضیح دهید . ( 1 )

29 – اوکتاویو پاز شاعر کدام کشور بوده است ؟ داستان معروفش چیست ؟ ( 5/0 )

30 – نقاش طبیعت گرا کیست ؟ و دو اثر هنریک ایبسن را فقط نام ببرید . ( 25/1 )

31 – دفترهای شعر ژان آرتور رمبو شاعر فرانسوی را فقط نام ببرید . ( 5/0 )

32 – هر یک از واژه های زیر در ادبیات نماد چیست ؟ ( 75/0 )

رند (                                    )           خال (                     )    مدعی (                                      )

نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نوشین زمردزاده
جستجو

آمار وبلاگ